TV – På modernt vis

TV är en av den moderna tidens äldsta underhållningsformer, och man kan säga att sedan den trädde in i våra vardagsrum och blev den självklara samlingsplatsen för familjen på kvällen, så har TV:n och sättet att titta på TV genomgått ett antal rejäla metamorfoser.

Skillnader

3d

De mest uppenbara skillnaderna mot tidigare är först och främst givetvis utbudet. Fram tills 1968 fanns bara en kanal att titta på, SVT1. Och fastän SVT2 startades 1968 så var det inte direkt något gediget utbud att tala om, om vi ska jämföra med idag. Idag blir TV-utbudet alltmer segmenterat vilket i praktiken innebär att än vilket särintresse du kan tänkas ha så finns det ett TV-program om just detta ämne. Ett annat ord för detta är nischade TV-program.

Utvecklingen

Utvecklingen går helt enkelt mot att man istället för att som tidigare titta på tv linjärt, alltså efter en bestämd tablå med bestämda tider och titlar, så blir det alltmer att du kan titta på vad du vill – när du vill – var du vill. Marknaden för de så kallade On Demand-tjänsterna växer ständigt och redan idag så har tjänster som Netflix och liknande, många användare. Detta är helt i riktlinje med den tekniska utveckling vi ser med smartphones och andra enheter för medieuppspelning- eller konsumtion. Om vi bara går tillbaka 10-15 år så var det inte alls samma uppkopplade samhälle där man ständigt på ett eller annat sätt var tillgänglig.

Den andra mer fysiskt tydliga metamorfosen är givetvis formen och storleken på TV-apparaterna. Idag upplever de flesta att en 32″ lcd-TV är föråldrad och liten. Något man exempelvis inte gjorde när det började komma 32″ widescreen-tjock-TV. Platt-TV som dagens apparater också kallas för, har också helt annan teknik än de tidigare bildrörsteknikerna. Idag utvecklas ständigt bildkvalitet och funktioner. På en del apparater finns exempelvis så kallad 3-D-teknik som gör att du med speciella 3-D-glasögon kan se filmer i 3-D-upplösning – vilket innebär att det du tittar på känns mycket mer verkligt än det gör när du tittar på vanlig TV.